TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

tn

TẦM NHÌN

Tầm nhìn chiến lược: 10 năm tới ………………………………..

tn

SỨ MỆNH

Gìn giữ và phát huy Tinh hoa Y học cổ truyền đặc biệt là thuốc Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • TRUNG THỰC
  • LƯƠNG TÂM
  • TRÁCH NHIỆM

tn-sm-1

  • ĐẠO ĐỨC
  • CHUYÊN NGHIỆP
  • UY TÍN